Công Ty TNHH TM - SX Dây Và Cáp Điện Đại Long

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Cáp điện Đại Long được sử dụng trên các công trình của quốc gia.
Đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài.
Đặc biệt hướng đến mục tiêu lưới điện của Myanmar sử dụng nhiều cáp điện Đại Long

Sứ mệnh

Cáp điện ĐẠI LONG Thắp sáng mọi miền

Giá trị cốt lõi

Lấy Uy tín và Chất lượng làm mục tiêu trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu ĐẠI LONG

Chiến lược phát triển của công ty

Cập nhật đầu tư công nghệ sản xuất cáp điện mới để nâng cao chất lượng và năng suất · Cập nhật đầu tư công nghệ thông tin nâng cao trình độ và năng lực cán bộ nhân viên.