Dai Long

Xem thêm Thu gọn

LV-ABC-0,6/1kV

Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế


Cấu trúc: LV-ABC

 • Ruột dẫn: Bằng nhôm (ép chặt)
 • Cách điện: XLPE màu đen
 • Gân nổi

Nhận biết cáp: bằng gân nổi

 • Đối với cáp 2 lõi:
  Pha A: 1 gân nổi, in số 1
  Trung tính: Nhiều gân nổi cách đều nhau hoặc không gân nổi, không in số thứ tự
 • Đối với cáp 3 lõi:
  Pha A: 1 gân nổi, in số 1
  Pha B: 2 gân nổi, in số 2
  Trung tính: Nhiều gân nổi cách đều nhau hoặc không gân nổi, không in số thứ tự
 • Đối với cáp 4 lõi:
  Pha A: 1 gân nổi, in số 1
  Pha B: 2 gân nổi, in số 2
  Pha C: 3 gân nổi, in số 3
  Trung tính: Nhiều gân nổi cách đều nhau hoặc không gân nổi, không in số thứ tự

Các đặc tính của cáp:

 • Điện áp định mức U/ Uo: 0,6/ 1kV
 • Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong điều kiện vận hành bình thường: 90ºC

THÔNG TIN KỸ THUẬT