Dai Long

Xem thêm Thu gọn

Dây nhôm hợp kim chịu nhiệt(TAAAC và TAL)

TAAAC và TAL

 

Cấu trúc : [TAAAC và TAL]

Sợi nhôm hợp kim chịu nhiệt (TAL), xoắn đồng tâm

Mục đích sử dụng : Dùng cho đường dây truyền tải điện trên không

THÔNG TIN KỸ THUẬT