Dai Long

CUNG CẤP CÁP ĐIỆN CHO ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3

  • Tên dự án: Đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) làm chủ đầu tư
  • Địa điểm: kéo dài từ Vũng Án đến Pleiku
  • Năm: 2019
  • Sản phẩm cung cấp: ACSR/MZ 400/51, ACSR 330/43, Phlox 116.2
THÔNG TIN DỰ ÁN

Đường dây 500kV mạch 3, Nhà nước giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức triển khai thực hiện, EVN giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) làm chủ đầu tư và Ban QLDA các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án.

Đường dây 500kV mạch 3 đảm bảo việc tăng cường cấp điện từ các nhà máy điện ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên vào cho các tỉnh phía Nam hiện nay đang còn thiếu điện. Ngoài ra, Đường dây 500 kV mạch 3 còn làm nhiệm vụ liên kết lưới điện khu vực và lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 500 kV.

Đường dây 500kV mạch 3 này được chia làm 3 phân đoạn, phân đoạn thứ nhất đi từ Vũng Áng vào Quảng Trạch để sau này cung cấp điện từ Quảng Trạch – một trong những Trung tâm điện lực lớn của cả nước, dài 32 km; phân đoạn thứ hai, đi từ Quảng Trạch đến Dốc Sỏi có chiều dài 500 km; phân đoạn thứ ba từ Dốc Sỏi đi PleiKu2 có chiều dài 209 km. Tổng cộng đường dây 500 kV mạch 3 có chiều dài 744 km, với tổng vốn đầu tư 12.400 tỷ đồng.

Do yêu cầu sớm có điện cung cấp cho miền Nam vào năm 2019, do vậy, Chính phủ giao cho EVN, NPT chỉ đạo xây dựng công trình hoàn thành trong 18 tháng, dự kiến.